Kiemelt hírek

TAO határozat

TAO határozat

Jóváhagyó Végzés TAO sportfejlesztési program végrehajtására. Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong...

I. Méri Janka Emléktorna

I. Méri Janka Emléktorna

Ezüstérmes Csapatunk! Május 06-07-i hétvégén a KMH Budapest által szervezett I. Méri Janka...

B.Ú.É.K.

B.Ú.É.K.

SZERENCSÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Girl's Hockey Weekend

Girl's Hockey Weekend

Girl’s Hockey Weekend Szerte az országban, sőt a világon, az október 11-12-i hétvégén került...

 • TAO határozat

  TAO határozat

  2017. május 19. péntek, 06:00
 • I. Méri Janka Emléktorna

  I. Méri Janka Emléktorna

  2016. május 09. hétfő, 09:40
 • B.Ú.É.K.

  B.Ú.É.K.

  2014. december 31. szerda, 06:26
 • BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT

  BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT

  2014. december 26. péntek, 10:08
 • Girl's Hockey Weekend

  Girl's Hockey Weekend

  2014. október 27. hétfő, 07:02

Üdvözli Önt a

Angels Női Jégkorong Sportegyesület
Hivatalos Honlapja!

Jóváhagyó Végzés TAO sportfejlesztési program végrehajtására.

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Jégkorong Szövetség) Ügyszám (kérelem azonosító): KE07813/2016/MJSZ Ügyintéző: Klem Erzsébet Telefon: +36 1 325 1733 Ügyiratszám: KE07813/2016/MJSZ-4 Tárgy: sportfejlesztési program elfogadása
 Kováts András részére
  ANGELS Női Jégkorong Sportegyesület
 
2400 Dunaújváros, Váci M. utca 4. III/4.
 HATÁROZAT
 
Értesítem  a/az  ANGELS  Női  Jégkorong  Sportegyesület  (székhely:  2400  Dunaújváros,  Váci  M.  utca  4.  III/4., adószám:  18492329-1-07,  a  továbbiakban:  Kérelmező),  hogy  a  2016.04.28  napján  indult,  2016/17.  támogatási időszakot  érintő,  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  iránt  előterjesztett  kérelmének  helyt  adok,  az  alábbi táblázatban  szereplő  jogcímek  és  összegek  erejéig
  jóváhagyom
 és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.


 

A  Kérelmező  részére  végzett  közigazgatási  hatósági  feladatokért  külön  jogszabályban  meghatározott  10000  Ft, azaz  tízezer   forint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni.  A  díj  megfizetése  2016.04.28.  napján,  átutalással megtörtént.
  INDOKOLÁS
 
A  Kérelmező  2016.04.28  napján,  KE07813/2016/MJSZ  számon  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  4.  §  (1) bekezdése  alapján  sportfejlesztési  program  jóváhagyására  irányuló  kérelmet  terjesztett  elő.
 A  TAO  törvény  22/C  §-a  rendelkezik  a  látvány  csapatsportok  támogatásának  adókedvezményéről,  valamint  a támogatott  szervezetek  általi  sportcélú  támogatás  igénybevételének  feltételeiről.
 A  Rendelet  4.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  támogatási  igazolás  kiállításának  feltétele,  hogy  a  támogatás igénybevételére  jogosult  szervezet  a  tervezett  támogatással  érintett  sportfejlesztési  programját  –  több  évre szóló  sportfejlesztési  program  esetén  évekre  lebontva  -,  annak  tervezett  megvalósítását  megelőzően jóváhagyást  végző  szervezet  részére  jóváhagyás  céljából  benyújtsa.

Az  eljárás  során  megállapítást  nyert,  hogy  a  kérelem  hiányosan  került  benyújtásra,  ezért  a  Kérelmezőt 2016.05.31.  napján  KE07813/2016/MJSZ-2  számon  hiánypótlásra  szólítottam  fel.  A  Kérelmező  a  2016.07.29. napján  a  hiánypótlásnak  eleget  tett.
 
 
Eljárásom  során  megállapítottam,  hogy  a  benyújtott  program  összhangban  van  a  Magyar  Jégkorong  Szövetség sportágfejlesztési  stratégiájával,  továbbá  hiánytalanul  tartalmazza  a  szükséges  dokumentumokat, nyilatkozatokat.  

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatom  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  22/C  §-án,  a  látványcsapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm. rendeleten alapul.  


Az  eljáró  hatóság  hatáskörét  és  illetékességét  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI. törvényen,  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  22.  §  (2)  bekezdés  f)  pontja,  a  látvány-csapatsport  támogatását biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének, valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdésénekpontja  szabályozza. 

Tájékoztatom,  hogy  1)  a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  bele  a hiánypótlásra,  illetve  tényállás  tisztázásához  szükséges  adatok  közlésére  irányuló  felhívástól  az  annak teljesítéséig  terjedő  idő  2)  a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja  alapján  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít bele  a  szakhatóság  eljárásának  időtartama,  3)  a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdés  e)  pontja  alapján  az  ügyintézési határidőbe  nem  számít  bele  az  eljárás  felfüggesztésének  időtartama.
 A  fellebbezési  jogot  a  Ket.  100.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  Sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  22.  §bekezdése  zárja  ki.  A  bírósági  felülvizsgálat  lehetőségét  a  Ket.  109.  §  (1)  –  (3)  bekezdése  határozza  meg.
 
 Budapest, 2016.08.25.
 

Kovács Zoltán Főtitkár

Ezüstérmes Csapatunk!

Május 06-07-i hétvégén a KMH Budapest által szervezett I. Méri Janka Emléktornán szerepelt az ANGELS Női Jégkorong csapata.

kép:Somogyi Viktor (köszönjük!!!)

Kilenc csapat vett részt a tornán, két csoportba osztva. Mivel szombaton a B csoportot megnyerték lányaink, maguk mögé utasítva a KMH B, a MAC Marylin és a Fehérvári Vadmacskák csapatát, ezért vasárnap az I. helyért szálltak harcba a MHC Martin (szlovák) női csapata ellen. Jelentősen erősebb játékerőt képviselő ellenféllel szemben hősiesen küzdöttek az Angyalok de vereséget szenvedtek. Így a tornán a második helyet szereztük meg, ami várakozásainkat bőven túlszárnyaló, és méltó befejezése a szezonnak.

SZERENCSÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Következő meccs

Csatlakozz!

Tabella

Team
Played Points
1 MAC Marilyn 9 14
2 Angels Női Jégkorong SE 10 8
3 White Sharks 10 0

Belépés

Támogatónk

Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzata