Kiemelt hírek

TAO Határozat 2017

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar...

TAO Határozat

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar...

TAO határozat

TAO határozat

Jóváhagyó Végzés TAO sportfejlesztési program végrehajtására. Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong...

I. Méri Janka Emléktorna

I. Méri Janka Emléktorna

Ezüstérmes Csapatunk! Május 06-07-i hétvégén a KMH Budapest által szervezett I. Méri Janka...

B.Ú.É.K.

B.Ú.É.K.

SZERENCSÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

 • TAO Határozat 2017

  2017. november 29. szerda, 12:27
 • TAO Határozat

  2017. november 29. szerda, 12:24
 • TAO határozat

  TAO határozat

  2017. május 19. péntek, 06:00
 • I. Méri Janka Emléktorna

  I. Méri Janka Emléktorna

  2016. május 09. hétfő, 09:40
 • B.Ú.É.K.

  B.Ú.É.K.

  2014. december 31. szerda, 06:26

Üdvözli Önt a

Angels Női Jégkorong Sportegyesület
Hivatalos Honlapja!

Jóváhagyó Végzés TAO sportfejlesztési program végrehajtására.

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Jégkorong Szövetség) Ügyszám (kérelem azonosító): KE07813/2016/MJSZ Ügyintéző: Klem Erzsébet Telefon: +36 1 325 1733 Ügyiratszám: KE07813/2016/MJSZ-4 Tárgy: sportfejlesztési program elfogadása
 Kováts András részére
  ANGELS Női Jégkorong Sportegyesület
 
2400 Dunaújváros, Váci M. utca 4. III/4.
 HATÁROZAT
 
Értesítem  a/az  ANGELS  Női  Jégkorong  Sportegyesület  (székhely:  2400  Dunaújváros,  Váci  M.  utca  4.  III/4., adószám:  18492329-1-07,  a  továbbiakban:  Kérelmező),  hogy  a  2016.04.28  napján  indult,  2016/17.  támogatási időszakot  érintő,  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  iránt  előterjesztett  kérelmének  helyt  adok,  az  alábbi táblázatban  szereplő  jogcímek  és  összegek  erejéig
  jóváhagyom
 és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.


 

A  Kérelmező  részére  végzett  közigazgatási  hatósági  feladatokért  külön  jogszabályban  meghatározott  10000  Ft, azaz  tízezer   forint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni.  A  díj  megfizetése  2016.04.28.  napján,  átutalással megtörtént.
  INDOKOLÁS
 
A  Kérelmező  2016.04.28  napján,  KE07813/2016/MJSZ  számon  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  4.  §  (1) bekezdése  alapján  sportfejlesztési  program  jóváhagyására  irányuló  kérelmet  terjesztett  elő.
 A  TAO  törvény  22/C  §-a  rendelkezik  a  látvány  csapatsportok  támogatásának  adókedvezményéről,  valamint  a támogatott  szervezetek  általi  sportcélú  támogatás  igénybevételének  feltételeiről.
 A  Rendelet  4.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  támogatási  igazolás  kiállításának  feltétele,  hogy  a  támogatás igénybevételére  jogosult  szervezet  a  tervezett  támogatással  érintett  sportfejlesztési  programját  –  több  évre szóló  sportfejlesztési  program  esetén  évekre  lebontva  -,  annak  tervezett  megvalósítását  megelőzően jóváhagyást  végző  szervezet  részére  jóváhagyás  céljából  benyújtsa.

Az  eljárás  során  megállapítást  nyert,  hogy  a  kérelem  hiányosan  került  benyújtásra,  ezért  a  Kérelmezőt 2016.05.31.  napján  KE07813/2016/MJSZ-2  számon  hiánypótlásra  szólítottam  fel.  A  Kérelmező  a  2016.07.29. napján  a  hiánypótlásnak  eleget  tett.
 
 
Eljárásom  során  megállapítottam,  hogy  a  benyújtott  program  összhangban  van  a  Magyar  Jégkorong  Szövetség sportágfejlesztési  stratégiájával,  továbbá  hiánytalanul  tartalmazza  a  szükséges  dokumentumokat, nyilatkozatokat.  

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatom  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  22/C  §-án,  a  látványcsapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm. rendeleten alapul.  


Az  eljáró  hatóság  hatáskörét  és  illetékességét  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI. törvényen,  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  22.  §  (2)  bekezdés  f)  pontja,  a  látvány-csapatsport  támogatását biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének, valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdésénekpontja  szabályozza. 

Tájékoztatom,  hogy  1)  a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  bele  a hiánypótlásra,  illetve  tényállás  tisztázásához  szükséges  adatok  közlésére  irányuló  felhívástól  az  annak teljesítéséig  terjedő  idő  2)  a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja  alapján  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít bele  a  szakhatóság  eljárásának  időtartama,  3)  a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdés  e)  pontja  alapján  az  ügyintézési határidőbe  nem  számít  bele  az  eljárás  felfüggesztésének  időtartama.
 A  fellebbezési  jogot  a  Ket.  100.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  Sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  22.  §bekezdése  zárja  ki.  A  bírósági  felülvizsgálat  lehetőségét  a  Ket.  109.  §  (1)  –  (3)  bekezdése  határozza  meg.
 
 Budapest, 2016.08.25.
 

Kovács Zoltán Főtitkár

Következő meccs

Csatlakozz!

Tabella

Team
Played Points
1 MAC Marilyn 9 14
2 Angels Női Jégkorong SE 10 8
3 White Sharks 10 0

Belépés

Támogatónk

Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzata

Titan gel source.